جستجو - فیلیپس

آب مرکبات گیری فیلیپس مدل HR2738

ناموجود

آب مرکبات گیری فیلیپس مدل HR2738 نوشیدن آب مرکبات طبیعی و بدون مواد نگهدارنده امروز دغدغه بسیاری از مصرف کنندگان می باشد. اغلب افراد تمایل به انجام این کار در منزل دارند و به دنبال دستگاه آب مرکبات گیر با کیفیت هستند. ما به شما دستگاه آب مرکبات گی...

آب مرکبات گیری فیلیپس مدل HR2752

765,000 تومان

آب مرکبات گیری فیلیپس مدل HR2752 نوشیدن آب مرکبات طبیعی و بدون مواد نگهدارنده امروز دغدغه بسیاری از مصرف کنندگان می باشد. اغلب افراد تمایل به انجام این کار در منزل دارند و به دنبال دستگاه آب مرکبات گیر با کیفیت هستند. ما به شما دستگاه آب مرکبات گی...

آبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1847

ناموجود

آبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1847 آبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1847 با توان 370 وات خود علاوه بر آبمیوه گیری قابلیت مخلوط کن و آسیاب را نیز دارد. برای استفاده از آبمیوه گیری دستگاه می توانید ظرف مخصوص آبگیری را زیر دهانه خروجی قرار دهید همچنین وجود تفاله ...

آبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1916

ناموجود

آبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1916 آبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1916 با توان 900 وات خود علاوه بر آبمیوه گیری قابلیت آب مرکبات گیر را نیز دارد. به وسیله این دستگاه می توانید انواع میوه و سبزیجات را آبگیری کنید. دهانه ورودی بزرگ دستگاه این امکان را برای شما...

آبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1925

3,017,000 تومان

آبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1925 آبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1925 با توان 1200 وات خود علاوه بر آبمیوه گیری قابلیت آب مرکبات گیر را نیز دارد. به وسیله این دستگاه می توانید انواع میوه و سبزیجات را آبگیری کنید. دهانه ورودی بزرگ دستگاه این امکان را برای شم...

اتو بخار فیلیپس مدل GC1433

479,000 تومان

اتو بخار فیلیپس مدل GC1433 اتو بخار فیلیپس مدل GC1433 بخار دارای 2000 وات توان مصرفی می باشد. سیستم بخار دهی پیوسته اتو 25 گرم در دقیقه می باشد و در صورت نیاز به بخار بیشتر می توانید از سیستم بخار دهی لحظه ای به میزان 90 گرم در دقیقه استفاده کنید....

اتو بخار فیلیپس مدل GC2920

ناموجود

اتو بخار فیلیپس مدل GC2920 اتو بخار فیلیپس مدل GC2920 بخار دارای 2300 وات توان مصرفی می باشد. سیستم بخار دهی پیوسته اتو 40 گرم در دقیقه می باشد و در صورت نیاز به بخار بیشتر می توانید از سیستم بخار دهی لحظه ای به میزان 145 گرم در دقیقه استفاده کنید...

اتو بخار فیلیپس مدل GC2921

ناموجود

اتو بخار فیلیپس مدل GC2921 اتو بخار فیلیپس مدل GC2921 بخار دارای 2300 وات توان مصرفی می باشد. سیستم بخار دهی پیوسته اتو 50 گرم در دقیقه می باشد و در صورت نیاز به بخار بیشتر می توانید از سیستم بخار دهی لحظه ای به میزان 230 گرم در دقیقه استفاده کنید...

اتو بخار فیلیپس مدل GC2981

ناموجود

اتو بخار فیلیپس مدل GC2981 اتو بخار فیلیپس مدل GC2981 دارای 2400 وات توان مصرفی می باشد. سیستم بخار دهی پیوسته اتو 35 گرم در دقیقه می باشد و در صورت نیاز به بخار بیشتر می توانید از سیستم بخار دهی لحظه ای به میزان 120 گرم در دقیقه استفاده کنید. جهت...

اتو بخار فیلیپس مدل GC2988

ناموجود

اتو بخار فیلیپس مدل GC2988 اتو بخار فیلیپس مدل GC2988 دارای 2400 وات توان مصرفی می باشد. سیستم بخار دهی پیوسته اتو 40 گرم در دقیقه می باشد و در صورت نیاز به بخار بیشتر می توانید از سیستم بخار دهی لحظه ای به میزان 150 گرم در دقیقه استفاده کنید. جهت...

اتو بخار فیلیپس مدل GC2990

535,000 تومان

اتو بخار فیلیپس مدل GC2990 اتو بخار فیلیپس مدل GC2990 دارای 2300 وات توان مصرفی می باشد. سیستم بخار دهی پیوسته اتو 40 گرم در دقیقه می باشد و در صورت نیاز به بخار بیشتر می توانید از سیستم بخار دهی لحظه ای به میزان 140 گرم در دقیقه استفاده کنید. جهت...

اتو بخار فیلیپس مدل GC2991

567,000 تومان

اتو بخار فیلیپس مدل GC2991 اتو بخار فیلیپس مدل GC2991 دارای 2300 وات توان مصرفی می باشد. سیستم بخار دهی پیوسته اتو 40 گرم در دقیقه می باشد و در صورت نیاز به بخار بیشتر می توانید از سیستم بخار دهی لحظه ای به میزان 140 گرم در دقیقه استفاده کنید. جهت...

اتو بخار فیلیپس مدل GC2994

ناموجود

اتو بخار فیلیپس مدل GC2994 اتو بخار فیلیپس مدل GC2994 دارای 2400 وات توان مصرفی می باشد. سیستم بخار دهی پیوسته اتو 40 گرم در دقیقه می باشد و در صورت نیاز به بخار بیشتر می توانید از سیستم بخار دهی لحظه ای به میزان 150 گرم در دقیقه استفاده کنید. جهت...

اتو بخار فیلیپس مدل GC2998

ناموجود

اتو بخار فیلیپس مدل GC2998 اتو بخار فیلیپس مدل GC2998 دارای 2400 وات توان مصرفی می باشد. سیستم بخار دهی پیوسته اتو 45 گرم در دقیقه می باشد و در صورت نیاز به بخار بیشتر می توانید از سیستم بخار دهی لحظه ای به میزان 170 گرم در دقیقه استفاده کنید. جهت...

اتو بخار فیلیپس مدل GC3920

952,000 تومان

اتو بخار فیلیپس مدل GC3920 اتو بخار فیلیپس مدل GC3920 دارای 2500 وات توان مصرفی می باشد. سیستم بخار دهی پیوسته اتو 45 گرم در دقیقه می باشد و در صورت نیاز به بخار بیشتر می توانید از سیستم بخار دهی لحظه ای به میزان 180 گرم در دقیقه استفاده کنید. جهت...

اتو بخار فیلیپس مدل GC3929

1,100,000 تومان

اتو بخار فیلیپس مدل GC3929 جنس کف اتو بخار فیلیپس مدل GC3929 از استیم گلاید پلاس است که به راحتی بر روی پارچه و لباس حرکت می کند. این اتو قابلیت بخار دهی در 4 حالت بدون بخار، بخار دهی اقتصادی، بخار دهی پیوسته و بخار دهی مضاعف را دارد. در صورت وجود...

اتو بخار فیلیپس مدل GC4516

ناموجود

اتو بخار فیلیپس مدل GC4516 اتو بخار فیلیپس مدل GC4516 دارای 2400 وات توان مصرفی می باشد. سیستم بخار دهی پیوسته اتو 45 گرم در دقیقه می باشد و در صورت نیاز به بخار بیشتر می توانید از سیستم بخار دهی لحظه ای به میزان 190 گرم در دقیقه استفاده کنید. جهت...

اتو بخار فیلیپس مدل GC4517

880,000 تومان

اتو بخار فیلیپس مدل GC4517 اتو بخار فیلیپس مدل GC4517 دارای 2400 وات توان مصرفی می باشد. سیستم بخار دهی پیوسته اتو 45 گرم در دقیقه می باشد و در صورت نیاز به بخار بیشتر می توانید از سیستم بخار دهی لحظه ای به میزان 190 گرم در دقیقه استفاده کنید. جهت...

اتو بخار فیلیپس مدل GC4881

ناموجود

اتو بخار فیلیپس مدل GC4881 اتو بخار فیلیپس مدل GC4881 دارای 2800 وات توان مصرفی می باشد. سیستم بخار دهی پیوسته اتو 50 گرم در دقیقه می باشد و در صورت نیاز به بخار بیشتر می توانید از سیستم بخار دهی لحظه ای به میزان 210 گرم در دقیقه استفاده کنید. این...

اتو بخار فیلیپس مدل GC4887

1,780,000 تومان

اتو بخار فیلیپس مدل GC4887 اتو بخار فیلیپس مدل GC4887 دارای 3000 وات توان مصرفی می باشد. سیستم بخار دهی پیوسته اتو 50 گرم در دقیقه می باشد و در صورت نیاز به بخار بیشتر می توانید از سیستم بخار دهی لحظه ای به میزان 230 گرم در دقیقه استفاده کنید. جهت...

اتو بخار فیلیپس مدل GC4924

1,870,000 تومان

اتو بخار فیلیپس مدل GC4924 اتو بخار فیلیپس مدل GC4924 دارای 2800 وات توان مصرفی می باشد. سیستم بخار دهی پیوسته اتو 50 گرم در دقیقه می باشد و در صورت نیاز به بخار بیشتر می توانید از سیستم بخار دهی لحظه ای به میزان 200 گرم در دقیقه استفاده کنید. جهت...

اتو بخار فیلیپس مدل GC4936

1,760,000 تومان

اتو بخار فیلیپس مدل GC4936 اتو بخار فیلیپس مدل GC4936 دارای 3000 وات توان مصرفی می باشد. سیستم بخار دهی پیوسته اتو 55 گرم در دقیقه می باشد و در صورت نیاز به بخار بیشتر می توانید از سیستم بخار دهی لحظه ای به میزان 230 گرم در دقیقه استفاده کنید. جهت...

اتو بخار فیلیپس مدل GC5037

ناموجود

اتو بخار فیلیپس مدل GC5037 ما در فروشگاه سیتی کالا به شما اتو بخار فیلیپس مدل GC5037 را معرفی می کنیم. این اتو یکی از جدیدترین اتو بخار های فیلیپس است و از فناوری Optimal Temp بهره می برد. این فناوری دمای مطلوب مورد نظر شما را با استفاده از ترکیب ...

اتو بخار مخزن دار فیلیپس مدل GC7035

2,180,000 تومان

اتو بخار مخزن دار فیلیپس مدل GC7035 اتو بخار مخزن دار فیلیپس مدل GC7035 وسیله ای بسیار کاربردی و با کیفیت برند فیلیپس میباشد که با توان مصرفی 2000 الی 2500 وات عملکرد اتوکشی را برای شما بسیار آسان کرده است. اتوهای مخزن دار نیاز شما را به پر کردن م...

اپیلاتور فیلیپس مدل HP6420

255,000 تومان

اپیلاتور فیلیپس مدل HP6420 یکی از مسائلی که اکثر افراد درگیر آن هستند، اصلاح صورت و بدن است که باید هر چند وقت یکبار، زمان خود را صرف اینکار کنند. در گذشته برای اصلاح صورت از تیغ و لوازمی مشابه به آن استفاده میشد که علاوه بر غیر بهداشتی بودن آن آس...

اپیلاتور فیلیپس مدل HP6423

328,000 تومان

اپیلاتور فیلیپس مدل HP6423 یکی از مسائلی که اکثر افراد درگیر آن هستند، اصلاح صورت و بدن است که باید هر چند وقت یکبار، زمان خود را صرف اینکار کنند. در گذشته برای اصلاح صورت از تیغ و لوازمی مشابه به آن استفاده میشد که علاوه بر غیر بهداشتی بودن آن آس...

بخارگر فیلیپس مدل GC514

ناموجود

بخارگر فیلیپس مدل GC514 یکی از اصول شیک پوشی و داشتن استایل زیبا، مرتب بودن لباس و بدون چروک بودن آن است که لازمه آن استفاده از یک اتوی لباس با کیفیت می باشد. اتو از دیر باز مورد استفاده اقشار مختلف جامعه از جمله خیاطان بوده است. با گذشت زمان و پی...

توستر نان فیلیپس مدل HD4825

ناموجود

توستر نان فیلیپس مدل HD4825 لذت خوردن یک تکه نان گرم در شروع یک صبح دل انگیز، انرژی و نشاط آن روز را دو چندان میکند. برای تهیه نان برشته شده یا به اصطلاح نان تست برای صبحانه، نیاز به یک توستر نان دارید. برای خرید یک توستر باید به توان مصرفی دستگاه...

جاروبرقی فیلیپس مدل FC8585

2,808,000 تومان

جاروبرقی فیلیپس مدل FC8585 جاروبرقی فیلیپس مدل FC8585دارای توان مصرفی 2100 وات است. قدرت و مکش این جاروبرقی بسیار قوی است. کیسه جمع آوری گرد و غبار این جارو دارای ظرفیت بالایی است و حتی در صورت پر شدن کیسه قدرت مکش جاروبرقی کاهش نمی یابد. لوله فلز...

جاروبرقی فیلیپس مدل FC8588

ناموجود

جاروبرقی فیلیپس مدل FC8588 جاروبرقی فیلیپس مدل FC8588 دارای توان مصرفی 2100 وات است. فناوری AirFlow Max به کار رفته در ساخت این جاروبرقی این امکان را فراهم می کند که کیسه درون محفظه به صورت یکسان باز شود و حتی زمانی که کیسه پر است قدرت مکش دستگاه ...

جاروبرقی فیلیپس مدل FC8924

4,425,000 تومان

جاروبرقی فیلیپس مدل FC8924 نظافت منزل یکی از اصلی ترین دغدغه های خانم های خانه دار می باشد و همواره به دنبال وسایل و ابزاری هستند که این امر را برای آن ها ساده تر کرده و در عین حال منزلی تمیز تر از همیشه داشته باشند. جاروبرقی یکی از این ابزار است ...

جاروبرقی فیلیپس مدل FC9170

2,520,000 تومان

جاروبرقی فیلیپس مدل FC9170 جاروبرقی فیلیپس مدل FC9170 دارای توان مصرفی 2200 وات است. با استفاده از تنظیم مکش دستگاه می توانید تمام گرد و غبار و ذرات ریز محیط اطراف را تمیز کنید. ظرفیت مخزن جمع آوری گرد و غبار جاروبرقی 4 لیتر می باشد که با استفاده ...

جاروبرقی فیلیپس مدل FC9174

2,730,000 تومان

جاروبرقی فیلیپس مدل FC9174 جاروبرقی فیلیپس مدل FC9174 دارای توان مصرفی 2200 وات است. شانه توربو جاروبرقی به همراه قدرت مکش بالای آن این کمک را به شما می کند که بتوانید به راحتی تمامی گرد و غبار محیط اطراف خود را جمع کنید. کیسه دائمی جاروبرقی دارای...

جاروبرقی فیلیپس مدل FC9176

3,294,000 تومان

جاروبرقی فیلیپس مدل FC9176 جاروبرقی فیلیپس مدل FC9176 دارای توان مصرفی 2200 وات و قدرت مکش 500 وات است. کیسه جاروبرقی دارای 4 لیتر ظرفیت است که به وسلیه نشانگر تعبیه شده بر روی بدنه دستگاه می توانید از پر شدن کیسه اطلاع پیدا کنید. با استفاده از کل...

جاروبرقی فیلیپس مدل FC9194

ناموجود

جاروبرقی فیلیپس مدل FC9194 جاروبرقی فیلیپس مدل FC9194 دارای توان مصرفی 2200 وات و قدرت مکش 500 وات است. کیسه جاروبرقی دارای 5 لیتر ظرفیت است. با استفاده از ولوم چرخشی کنترل مکش دستگاه که روی بدنه جارو قرار دارد می توانید با توجه به میزان کثیف بودن...

جاروشارژی فیلیپس مدل FC6148

1,850,000 تومان

نظافت منزل یکی از اصلی ترین دغدغه های خانم های خانه دار می باشد و همواره به دنبال وسایل و ابزاری هستند که این امر را برای آن ها ساده تر کرده و در عین حال منزلی تمیز تر از همیشه داشته باشند. جاروشارژی یکی از این ابزار است که با اختراع آن کار جارو کشید...

خرد کن فیلیپس مدل HR1399

725,000 تومان

خرد کن فیلیپس مدل HR1399 خرد کردن سبزیجات و آسیاب کردن غلات و خشکبار برای تهیه غذا و سالاد معمولا برای خانم ها کاری سخت و خسته کننده است و از طرفی هم کار کردن با چاقو های تیز خطرات زیادی دارد. برای راحتی خانم ها در انجام این کارها دستگاه های خرد ک...

خرد کن فیلیپس مدل HR2505

692,000 تومان

خرد کن فیلیپس مدل HR2505  خرد کن فیلیپس مدل HR2505 با توان مصرفی 500 وات و ظرفیت کاسه 1.1 لیتری خود بسیار مناسب برای خرد کردن انواع مواد غذایی از قبیل گوشت، مرغ، سبزیجات و مواد غذایی خشک می باشد. کاربری این دستگاه بسیار ساده است و شما می توانید پس...

سالاد ساز فیلیپس HR1388

ناموجود

سالاد ساز فیلیپس HR1388 سالاد ساز فیلیپس HR1388 با توان مصرفی 200 وات گزینه بسیار مناسبی برای خرد کردن و رنده کردن سبزیجات محسوب می شود. این دستگاه کوچک و بسیار کاربردی است. دهانه ورودی دستگاه بزرگ طراحی شده است تا شما بتوانید به راحتی سبزیجاتی نظ...

سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD9216

2,060,000 تومان

سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD9216 با پیشرفته تر شدن تکنولوژی و صنعت روز به روز شاهد لوازم خانگی پیشرفته و جدیدتر در این صنعت هستیم. از جمله این وسایل می توان به سرخ کن ها اشاره کرد. سرخ کن ها کمک بسیاری به خانم های خانه دار جهت صرفه جویی در زمان ...

سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD9220

2,158,000 تومان

سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD9220 با استفاده از سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD9220 شما تنها با یک قاشق روغن می توانید انواع مواد غذایی خود را تهیه کنید. در واقع با استفاده از سیستم AirFryer شما ماده غذایی خود را با جریان هوای سریع و میزان روغن بس...

سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD9240

ناموجود

سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD9240 با پیشرفته تر شدن تکنولوژی و صنعت روز به روز شاهد لوازم خانگی پیشرفته و جدیدتر در این صنعت هستیم. از جمله این وسایل می توان به سرخ کن ها اشاره کرد. سرخ کن ها کمک بسیاری به خانم های خانه دار در جهت صرفه جویی در زم...

سشوار فیلیپس مدل BHD176

500,000 تومان

سشوار فیلیپس مدل BHD176  یکی از اصلی ترین لوازم برای خشک کردن و حالت دادن موها سشوار می باشد که جزو پرکاربردترین لوازم به حساب می آید. سشوار ها بسته به نوع استفاده در دسته بندی های متفاوتی قرار می گیرند از جمله سشوار خانگی، سشوار حرفه ای، سشوار فو...

سشوار فیلیپس مدل HP8103

180,000 تومان

سشوار فیلیپس مدل HP8103 یکی از اصلی ترین لوازم برای خشک کردن و حالت دادن موها سشوار می باشد که جزو پرکاربردترین لوازم به حساب می آید. سشوار ها بسته به نوع استفاده در دسته بندی های متفاوتی قرار می گیرند از جمله سشوار خانگی، سشوار حرفه ای، سشوار فوق...

سشوار فیلیپس مدل HP8229

295,000 تومان

سشوار فیلیپس مدل HP8229 یکی از اصلی ترین لوازم برای خشک کردن و حالت دادن موها سشوار می باشد که جزو پرکاربردترین لوازم به حساب می آید. سشوار ها بسته به نوع استفاده در دسته بندی های متفاوتی قرار می گیرند از جمله سشوار خانگی، سشوار حرفه ای، سشوار فوق...

سشوار فیلیپس مدل HP8230

330,000 تومان

سشوار فیلیپس مدل HP8230 یکی از اصلی ترین لوازم برای خشک کردن و حالت دادن موها سشوار می باشد که جزو پرکاربردترین لوازم به حساب می آید. سشوار ها بسته به نوع استفاده در دسته بندی های متفاوتی قرار می گیرند از جمله سشوار خانگی، سشوار حرفه ای، سشوار فوق...

سشوار فیلیپس مدل HP8233

480,000 تومان

سشوار فیلیپس مدل HP8233 یکی از اصلی ترین لوازم برای خشک کردن و حالت دادن موها سشوار می باشد که جزو پرکاربردترین لوازم به حساب می آید. سشوار ها بسته به نوع استفاده در دسته بندی های متفاوتی قرار می گیرند از جمله سشوار خانگی، سشوار حرفه ای، سشوار فوق...

غذاساز فیلیپس HR7628

1,385,000 تومان

غذاساز فیلیپس HR7628 غذاساز یکی از کاربردی ترین ابزار آشپزی به شمار می رود که سرعت تهیه غذا را بسیار بالا می برد. فرایند اصلی غذاساز خرد کردن و مخلوط کردن مواد غذایی است. در نتیجه نکته مهمی که هنگام خرید غذاساز باید به آن توجه کرد جنس تیغه ها و ظر...

غذاساز فیلیپس HR7757

2,290,000 تومان

غذاساز فیلیپس HR7757 غذاساز فیلیپس HR7757 دارای توان مصرفی 1000 می باشد که به وسیله آن می توان انواع مواد غذایی را خرد، رنده و ورقه کرد. با استفاده از سری خمیر زن دستگاه می توان خمیر نان و خمیر پیتزا تهیه کرد. با استفاده از ظرف مخلوط کن پلاستیکی ب...

غذاساز فیلیپس HR7776

2,600,000 تومان

غذاساز فیلیپس HR7776 غذاساز فیلیپس HR7776 دارای توان مصرفی 1000 می باشد که به وسیله آن می توان انواع مواد غذایی را خرد، رنده و ورقه کرد. با استفاده از سری خمیر زن دستگاه می توان خمیر نان و خمیر پیتزا تهیه کرد. با استفاده از همزن دستگاه می توان تخم...

غذاساز فیلیپس HR7778

3,450,000 تومان

غذاساز فیلیپس HR7778 غذاساز فیلیپس HR7778 دارای توان مصرفی 1300 می باشد که به وسیله 13 سری مختلف آن می توان 30 عملکرد متفاوت داشت. با استفاده از سری خمیر زن دستگاه می توان خمیر نان و خمیر پیتزا تهیه کرد. 30 عملکرد غذاساز شامل آسیاب، خرد کن، مخلوط ...

قهوه ساز فیلیپس مدل HD7447

ناموجود

قهوه ساز فیلیپس مدل HD7447 قهوه نوشیدنی رایجی است که از دیر باز تا کنون طرافداران بسیاری داشته و اغلب افراد برای رفع خستگی، فرار از خواب آلودگی و یا کسب انرژی برای شروع یک روز کاری نوشیدن آن را به چای ترجیح می دهند. داشتن دستگاه قهوه ساز و یا قهوه...

قهوه ساز فیلیپس مدل HD7457

1,177,000 تومان

قهوه ساز فیلیپس مدل HD7457 قهوه ساز فیلیپس مدل HD7457 دارای توان مصرفی 920 وات است و می تواند یک قهوه ترک بسیار خوش طعم و خوش عطر برای شما تهیه کند. صافی قهوه دستگاه قابل جدا شدن و شستشو در ماشین ظرفشوئی می باشد، این صافی قهوه مانع از ورود دانه ها...

ماشین اصلاح سر و صورت فیلیپس مدل HC3100

235,000 تومان

ماشین اصلاح سر و صورت فیلیپس مدل HC3100 ماشین های اصلاح عمل اصلاح صورت و بدن را راحتتر کرده و یک اصلاح بدون ایجاد آسیب به پوست را برای آقایان فراهم میکند. تیغه های که در ماشین اصلاح به کار رفته از تیزی بالایی برخوردار هستند و با روکش روی تیغ ها...

ماشین اصلاح سر و صورت فیلیپس مدل HC5450

685,000 تومان

ماشین اصلاح سر و صورت فیلیپس مدل HC5450 ماشین های اصلاح عمل اصلاح صورت و بدن را راحتتر کرده و یک اصلاح بدون ایجاد آسیب به پوست را برای آقایان فراهم میکند. تیغه های که در ماشین اصلاح به کار رفته از تیزی بالایی برخوردار هستند و با روکش روی تیغ ها...

ماشین اصلاح صورت ضد آب فیلیپس مدل AT890

695,000 تومان

ماشین اصلاح صورت ضد آب فیلیپس مدل AT890 ماشین های اصلاح عمل اصلاح صورت و بدن را راحتتر کرده و یک اصلاح بدون ایجاد آسیب به پوست را برای آقایان فراهم میکند. تیغه های که در ماشین اصلاح به کار رفته از تیزی بالایی برخوردار هستند و با روکش روی تیغ ها...

ماشین اصلاح صورت ضد آب فیلیپس مدل S5420

1,690,000 تومان

ماشین اصلاح صورت ضد آب فیلیپس مدل S5420 ماشین های اصلاح عمل اصلاح صورت و بدن را راحتتر کرده و یک اصلاح بدون ایجاد آسیب به پوست را برای آقایان فراهم میکند. تیغه های که در ماشین اصلاح به کار رفته از تیزی بالایی برخوردار هستند و با روکش روی تیغ ها...

ماشین اصلاح صورت ضد آب فیلیپس مدل S7370

ناموجود

ماشین اصلاح صورت ضد آب فیلیپس مدل S7370 ماشین های اصلاح عمل اصلاح صورت و بدن را راحتتر کرده و یک اصلاح بدون ایجاد آسیب به پوست را برای آقایان فراهم میکند. تیغه های که در ماشین اصلاح به کار رفته از تیزی بالایی برخوردار هستند و با روکش روی تیغ ها...

ماشین اصلاح صورت ضد آب فیلیپس مدل S7530

1,965,000 تومان

ماشین اصلاح صورت ضد آب فیلیپس مدل S7530 ماشین های اصلاح عمل اصلاح صورت و بدن را راحتتر کرده و یک اصلاح بدون ایجاد آسیب به پوست را برای آقایان فراهم میکند. تیغه های که در ماشین اصلاح به کار رفته از تیزی بالایی برخوردار هستند و با روکش روی تیغ ها...

ماشین اصلاح صورت فیلیپس مدل BT5200

715,000 تومان

ماشین اصلاح صورت فیلیپس مدل BT5200 ماشین های اصلاح عمل اصلاح صورت و بدن را راحتتر کرده و یک اصلاح بدون ایجاد آسیب به پوست را برای آقایان فراهم میکند. تیغه های که در ماشین اصلاح به کار رفته از تیزی بالایی برخوردار هستند و با روکش روی تیغ های ماش...

ماشین اصلاح صورت فیلیپس مدل S1110

470,000 تومان

ماشین اصلاح صورت فیلیپس مدل S1110 ماشین های اصلاح عمل اصلاح صورت و بدن را راحتتر کرده و یک اصلاح بدون ایجاد آسیب به پوست را برای آقایان فراهم میکند. تیغه های که در ماشین اصلاح به کار رفته از تیزی بالایی برخوردار هستند و با روکش روی تیغ های ماشی...

ماشین اصلاح گوش و بینی فیلیپس مدل NT1150

213,000 تومان

ماشین اصلاح گوش و بینی فیلیپس مدل NT1150 ماشین های اصلاح موی بینی و گوش عمل اصلاح را راحتتر کرده و یک اصلاح بدون ایجاد آسیب به پوست را برای شما فراهم میکند. تیغه های که در ماشین اصلاح به کار رفته از تیزی بالایی برخوردار هستند و با روکش روی تیغ ...

ماشین اصلاح گوش و بینی فیلیپس مدل NT3160

335,000 تومان

ماشین اصلاح گوش و بینی فیلیپس مدل NT3160 ماشین های اصلاح موی بینی و گوش عمل اصلاح را راحتتر کرده و یک اصلاح بدون ایجاد آسیب به پوست را برای شما فراهم میکند. تیغه های که در ماشین اصلاح به کار رفته از تیزی بالایی برخوردار هستند و با روکش روی تیغ ...

مخلوط کن فیلیپس مدل HR2106

670,000 تومان

مخلوط کن فیلیپس مدل HR2106 مخلوط کن فیلیپس مدل HR2106 دارای توان مصرفی 400 وات است که علاوه بر مخلوط کردن مواد غذایی قابلیت آسیاب کردن را نیز دارد. به وسیله این مخلوط کن می توانید انواع سوپ، نوشیدنی، سس و اسموتی را تهیه کنید. با استفاده از آسیاب د...

مخلوط کن فیلیپس مدل HR2114

ناموجود

مخلوط کن فیلیپس مدل HR2114 مخلوط کن فیلیپس مدل HR2114 دارای توان مصرفی 400 وات است که علاوه بر مخلوط کردن مواد غذایی قابلیت آسیاب کردن را نیز دارد. به وسیله این مخلوط کن می توانید انواع سوپ، نوشیدنی، سس و اسموتی را تهیه کنید. با استفاده از آسیاب د...

مخلوط کن فیلیپس مدل HR2195

ناموجود

مخلوط کن فیلیپس مدل HR2195 مخلوط کن فیلیپس مدل HR2195 دارای توان مصرفی 900 وات است که با استفاده از تیغه ای 6 پره خود می تواند مواد غذایی را بسیار ریز خرد کند. با استفاده از این دستگاه می توانید یخ را خرد کنید، اسموتی، نوشیدنی، سس، پوره و سوپ تهیه...

مخلوط کن فیلیپس مدل HR3652

2,440,000 تومان

مخلوط کن فیلیپس مدل HR3652 مخلوط کن فیلیپس مدل HR3652 دارای توان مصرفی 1400 وات است؛ تیغه های آن از فناوری 3D ProBlend 6 استفاده می کنند این تیغه 6 پره بوده و در قسمت میانی، بالایی و پایینی تیغه قرار گرفته اند. به وسیله این فناوری مواد غذایی تا 50...

مخلوط کن فیلیپس مدل HR3655

ناموجود

مخلوط کن فیلیپس مدل HR3655 مخلوط کن فیلیپس مدل HR3655 دارای توان مصرفی 1400 وات است؛ تیغه های آن از فناوری 3D ProBlend 6 استفاده می کنند این تیغه 6 پره بوده و در قسمت میانی، بالایی و پایینی تیغه قرار گرفته اند. به وسیله این فناوری مواد غذایی تا 50...

همزن دستی فیلیپس مدل HR1459

ناموجود

همزن دستی فیلیپس مدل HR1459 برای مخلوط کردن و همزدن مواد غذایی نیاز به یک همزن دستی در هر آشپزخانه ای است تا خانم های کدبانو و سرآشپز وقت خود را صرف مخلوط کردن دستی مواد نکند. برای تهیه خمیرنان، شیرینی و کیک های خانگی، بستنی، همزدن تخم مرغ، مخلوط ...

همزن دستی فیلیپس مدل HR3470

ناموجود

همزن دستی فیلیپس مدل HR3470 برای مخلوط کردن و همزدن مواد غذایی نیاز به یک همزن دستی در هر آشپزخانه ای است تا خانم های کدبانو و سرآشپز وقت خود را صرف مخلوط کردن دستی مواد نکند. برای تهیه خمیرنان، شیرینی و کیک های خانگی، بستنی، همزدن تخم مرغ، مخلوط ...

همزن کاسه دار فیلیپس مدل HR1565

ناموجود

همزن کاسه دار فیلیپس مدل HR1565 برای مخلوط کردن و همزدن مواد غذایی نیاز به یک همزن حرفه ای در هر آشپزخانه ای است تا خانم های کدبانو و سرآشپز وقت خود را صرف مخلوط کردن دستی مواد نکند. برای تهیه خمیرنان، شیرینی و کیک های خانگی، بستنی، همزدن تخم مرغ،...

همزن کاسه دار فیلیپس مدل HR3745

ناموجود

همزن کاسه دار فیلیپس مدل HR3745 برای مخلوط کردن و همزدن مواد غذایی نیاز به یک همزن حرفه ای در هر آشپزخانه ای است تا خانم های کدبانو و سرآشپز وقت خود را صرف مخلوط کردن دستی مواد نکند. برای تهیه خمیرنان، شیرینی و کیک های خانگی، بستنی، همزدن تخم مرغ،...

پلوپز فیلیپس مدل HD3038

1,335,000 تومان

پلوپز فیلیپس مدل HD3038 امروزه با مشغله های کاری، خانم های شاغل فرصت پخت برنج را ندارند و دوست دارند در کوتاهترین زمان برنج دم بکشد. یکی از لوازم پر کاربرد آشپزخانه که به کمک خانم های کدبانو آمده است، پلوپز میباشد. با خیال راحت میتوانید زمان طبخ ب...

چرخ گوشت فیلیپس مدل HR2713

1,400,000 تومان

چرخ گوشت فیلیپس مدل HR2713 نیاز انسان به خوردن مواد پروتئینی از جمله گوشت همواره او را بر این داشته که وسایلی اختراع کند که به وسیله آن بتواند گوشت را به قطعات ریز تر خرد کند و برای خوردن آماده سازد. در ابتدا انسان ها از هاون برای ریز کردن گوشت اس...

چرخ گوشت فیلیپس مدل HR2723

1,950,000 تومان

چرخ گوشت فیلیپس مدل HR2723 چرخ گوشت فیلیپس مدل HR2723 با حداکثر توان 1800 وات می تواند 2300 گرم گوشت را در دقیقه چرخ کند. بدنه دستگاه از پلاستیک بوده که دستگاه را سبک کرده و حمل و نقل آسان شده است. لوله ناودانی و قسمت اتصال به بدنه دستگاه از جنس ف...

کتری برقی فیلیپس مدل HD4631

ناموجود

کتری برقی فیلیپس مدل HD4631 کتری برقی فیلیپس مدل HD4631 دارای توان مصرفی 2400 وات و ظرفیت 1.6 لیتر می باشد. جنس بدنه کتری از استیل است که علاوه بر زیبایی ظاهری تمیز کردن آن بسیار راحت است. ولوم کنترلی تعبیه شده بر روی بدنه کتری امکان تنظیم دستی دم...

کتری برقی فیلیپس مدل HD9300

ناموجود

کتری برقی فیلیپس مدل HD9300 کتری برقی فیلیپس مدل HD9300 دارای توان مصرفی 2400 وات و ظرفیت 1.6 لیتر می باشد. جنس بدنه کتری از پلاستیک است. نشانگر سطح آب کتری این امکان را ایجاد می کند که شما بتوانید بر اساس تعداد فنجان مورد نیاز خود آب داخل کتری بر...

گوشت کوب برقی فیلیپس مدل HR1600

480,000 تومان

گوشت کوب برقی فیلیپس مدل HR1600 گوشت کوب در زندگی خانواده های ایرانی جایگاه مخصوصی دارد مخصوصا برای تهیه گوشت کوبیده آبگوشت، اما کار با آن معمولا کمی سخت و خسته کننده است. این روزها محصولی جدید و پرکاربرد وارد بازار شده است که دردسر های شما را کم ...

گوشت کوب برقی فیلیپس مدل HR1605

ناموجود

گوشت کوب برقی فیلیپس مدل HR1605 گوشت کوب در زندگی خانواده های ایرانی جایگاه مخصوصی دارد مخصوصا برای تهیه گوشت کوبیده آبگوشت، اما کار با آن معمولا کمی سخت و خسته کننده است. این روزها محصولی جدید و پرکاربرد وارد بازار شده است که دردسر های شما را کم ...

نمايش 1 تا 79 از 79 (1 صفحه)
کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.ایمیل خود را وارد نمایید، زمانی که کالا در دسترس باشد به شما اطلاع میدهیم.